Vi har en stor parkering till vänster (framför det röda lammhuset) strax innan restaurangen.